Tradice

tradice2Sdružení fyzických osob - podnikatelů v oboru oční optika, pod společným názvem Optik Plus, bylo založeno již v roce 1992. Od počátku prochází neustálým vývojem a rozvojem činnosti s důrazem na využití nejnovějších poznatků a technologií v oboru.V roce 2009 jsme přešli z formy sdružení na právnickou osobu Optik Plus s.r.o.

Zásadními mezníky v činnosti společnosti bylo otevření vlastního refrakčního centra v roce 2000. V roce 2003 jsme navázali spolupráci s Centrem zrakových vad ve FN Motol, společností pro slabozraké -Tyfloservis a Nadačním fondem Českého rozhlasu. O rok později došlo k otevření aplikačního střediska kontaktních čoček.

V současné době je naše optika největším prodejcem optických pomůcek pro slabozraké pacienty v České republice.

V roce 2014 jsme získali statut nestátního zdravotnického zařízení.

Všichni zaměstnanci využívají program kontinuálního vzdělávání v oboru absolvováním odborných seminářů a mezinárodních veletrhů.

 

Zpět do obchodu