Šilhání - strabismus

strabismus-silhaniŠilhání nebo-li strabismus, poznáte tak, že jedno nebo střídavě obě oči se stáčí různým směrem. Nejčastější příčina je vrozená či získaná porucha vidění, nebo poruchy funkce okohybných svalů. Často bývá spojeno s dioptrickou vadou – dalekozrakostí. Šilhání se může projevit v souvislosti s únavou, stresem nebo při pohledu na určitou vzdálenost.

Pokud si všimnete občasného šilhání dětí do 6 měsíců, nemusíte se znepokojovat, je to zcela normální a vše se většinou srovná. Určitě neuděláte chybu, když problém zkonzultujete s lékařem. Vznik této oční vady značně ovlivňuje dědičnost – riziko vzniku strabismu se zvyšuje při výskytu u blízkých příbuzných, a proto je na místě nechat dítě včas vyšetřit.

Strabismus, jako všechny oční vady, je nezbytné začít léčit ihned. Léčba spočívá v odstranění oční vady, zachování zrakové ostrosti a obnovu spolupráce obou očí (binokulární vidění). Postup léčby je zcela individuální, ale nejčastěji se používají speciální dioptrické brýle a ortoptická cvičení. Brýle jsou nezbytné pro korekci oční vady, v případě tupozrakosti se lepší oko zakrývá, aby slabší oko bylo nuceno pracovat a co nejvíce se rozvíjet. Ortoptické cvičení napomáhá obnově zrakových funkcí a nácviku spolupráce obou očí. Léčba bývá dlouhodobá, cvičení probíhají v ordinaci očních specialistů, případně i doma.

Některé druhy šilhání, zejména spojené s tupozrakostí nebo i jinou oční vadou, lze úspěšně léčit pouze v dětském věku !!

Zpět do obchodu