Tupozrakost - Amblyopie

amblyopTupozrakost nebo-li amblyopie, je někdy označována jako syndrom líného oka. Je hlavně způsobena nedostatečnou stimulací zraku v období, kdy se zrak vyvíjí. Za normálních okolností jsou obě oči zaměřeny na stejný pozorovaný bod a mozek spojí dva sítnicové obrázky téhož bodu do jednoho prostorového obrazu. Pokud však dojde z jakékoli příčiny v postavení očí k asymetrii čili nesouměrnosti, dostává mozek dva rozdílné obrazy. V důsledku toho začne ignorovat obraz hůře vidoucího oka a zpracovává jen informace z oka s dobrým, ostrým obrazem. Dítě se pak buď většinou, nebo trvale dívá jen jedním okem, a to tím, na které lépe vidí.

Tupozrakost může být důsledkem strabismu, nebo-li šilhání. Obecně totiž platí, že k ní dochází, pokud oči nespolupracují při posílání stejných obrazů do mozku.

Příznaky jdou často těžko rozpoznat, nemusí být vždy zjevné. U tupozrakého dítěte můžete pozorovat časté sklánění hlavy na stranu, mhouření oči, přivírání jednoho oka atd., ale také nemotornost dítěte, časté zakopávaní nebo vrážení do věci. Tupozrakost se vyvíjí brzy, většinou před dosažením věku 6 let. Čím dříve je diagnostikována a léčena, tím lépe.

Z tohoto důvodu se doporučuje, aby děti prošly kompletním očním vyšetřením v šesti měsících a potom opět po třech letech.
Díky včasné diagnóze a léčbě může u tupozrakosti dojít ke zlepšení zraku. Nejúčinnější léčbou tupozrakosti je zakrytí silnějšího oka (okluze) - nutí slabší oko pracovat lépe a zlepšuje jeho schopnost fixace. Další možnosti léčby jsou např. korekce kontaktními nebo brýlovými čočkami a v neposlední řadě také operace ( okohybných svalů).

Zpět do obchodu